Archívny servis, a.s.
Koceľova 17,
821 08, Bratislava

č. účtu:
475 4002 / 1100

IČO:
35759577

tel./fax.:
55 64 53 11 / 12

mail:
benicek@archservis.sk

Rozloha takmer 800m2
Kapacita regálov 3700m
Rezerva až 650m

ARCHÍVNY SERVIS, a.s. je spoločnosť, ktorá vznikla a začala pôsobiť na našom trhu v roku 1999 a od jej vzniku sme si predsavzali ponúkať okrem iného vysokokvalitné služby v oblasti realizácie správy a dlhodobej úschovy registratúrnych záznamov zanikajúcich organizácií a služieb s tým spojených , poskytované kvalifikovaným personálom s 30 ročnou praxou v oblasti triedenia a úschovy registratúrnych záznamov.

Naše služby využívajú predovšetkým organizácie zanikajúce likvidáciou, konkurzom, či prechádzajúce inou formou transformácie. Využívame však možnosť realizovať tieto služby i pre ostatných pôvodcov registratúry, ktorý o to prejavia z priestorových, personálnych či iných dôvodov záujem.