Archívny servis, a.s.
Koceľova 17,
821 08, Bratislava

č. účtu:
475 4002 / 1100

IČO:
35759577

tel./fax.:
55 64 53 11 / 12

mail:
benicek@archservis.sk

Rozloha takmer 800m2
Kapacita regálov 3700m
Rezerva až 650m

ARCHÍVNY SERVIS, a.s.
Koceľova 17, 821 08 Bratislava

Ing. Vladimír Beníček, predseda predstavenstva

OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 2015/B,

č. účtu: Tatrabanka Bratislava 262 475 4002/ 1100

IČO: 35759577
IČ DPH: SK2020273321

tel./fax: +421 2 / 55 64 53 11 , 12
e-mail: benicek@archservis.sk braxton@braxton.sk