Archívny servis, a.s.
Koceľova 17,
821 08, Bratislava

č. účtu:
475 4002 / 1100

IČO:
35759577

tel./fax.:
55 64 53 11 / 12

mail:
benicek@archservis.sk

Rozloha takmer 800m2
Kapacita regálov 3700m
Rezerva až 650m

ARCHÍVNY SERVIS, a.s. je spoločnosť, ktorá vznikla a začala pôsobiť na našom trhu v roku 1999 a od jej vzniku sme si predsavzali ponúkať okrem iného vysokokvalitné služby v oblasti realizácie správy a dlhodobej úschovy registratúrnych záznamov zanikajúcich organizácií a služieb s tým spojených , poskytované kvalifikovaným personálom s 30 ročnou praxou v oblasti triedenia a úschovy registratúrnych záznamov.

Naše služby využívajú predovšetkým organizácie zanikajúce likvidáciou, konkurzom, či prechádzajúce inou formou transformácie. Využívame však možnosť realizovať tieto služby i pre ostatných pôvodcov registratúry, ktorý o to prejavia z priestorových, personálnych či iných dôvodov záujem.
CHIRANA, a.s.  v konkurze
CHIRANA–PREMA, a.s. v konkurze,
ZDROJ SPIŠ, a.s. v úpadku
TRNAVSKÝ ZDROJ, s.r.o. v konkurze
ŠM STUPAVA - LANDOR, spol. s r.o. v konkurze
ORAVSKÉ FEROZLIATINÁRSKE ZÁVODY, a.s. v konkurze
NAFTOPROJEKT, spol. s r.o. v konkurze
DENNÍK PRÁCA, spol. s r.o. v konkurze
OTYK INVEST, s.r.o.
BS-FIN, spol. s r.o.
MG-EKO, s.r.o.
ROMA, s.r.o.
1.INKASNÁ A FAKTORINGOVÁ, a.s.
HMG PARTNERS, s.r.o.
M.O.C. , s.r.o.
EURO-MINERÁL, a.s.
KORYTNICA-TRADE, s.r.o.
FATRANSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE , a.s. v konkurze
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UK v Bratislave
SK NEDCOM, spol. s r.o.
TORIS, a.s. v likvidácii
EUROFORMA , spol. s r.o. v konkurze
G.B.T., a.s. v likvidácii
SLOVSTAV, spol. s r.o. v konkurze
Považské strojárne, a.s. v konkurze
a iný