Archívny servis, a.s.
Koceľova 17,
821 08, Bratislava

č. účtu:
475 4002 / 1100

IČO:
35759577

tel./fax.:
55 64 53 11 / 12

mail:
benicek@archservis.sk

Rozloha takmer 800m2
Kapacita regálov 3700m
Rezerva až 650m

Pri odbornej správe registratúr záznamov postupujeme najmä podľa:

príslušných ustanovení zákona č. 395/2002 Zb. o archívoch, registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, vykonávacích predpisov vydaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, metodických a organizačných pokynov príslušného verejného archívu, do pôsobnosti ktorého pôvodca registratúry patrí v rámci predarchívnej starostlivosti.

Naša štandardná ponuka vychádza z doterajšej úrovne starostlivosti o registratúry vytvorené jednotlivými pôvodcami registratúr (zákazníkmi), resp. jeho právnymi predchodcami a pozostáva z  nasledovných postupov:

- príprava registratúry pôvodcu na správu v našej spoločnosti
- prebratie registratúry pôvodcu a jej uloženie v našej spoločnosti
- prvé vyradenie registratúrnych záznamov pôvodcu po prebratí do správy
- správa a dlhodobé uloženie registratúry pôvodcu
CHIRANA, a.s.  v konkurze
CHIRANA–PREMA, a.s. v konkurze,
ZDROJ SPIŠ, a.s. v úpadku
TRNAVSKÝ ZDROJ, s.r.o. v konkurze
ŠM STUPAVA - LANDOR, spol. s r.o. v konkurze
ORAVSKÉ FEROZLIATINÁRSKE ZÁVODY, a.s. v konkurze
NAFTOPROJEKT, spol. s r.o. v konkurze
DENNÍK PRÁCA, spol. s r.o. v konkurze
OTYK INVEST, s.r.o.
BS-FIN, spol. s r.o.
MG-EKO, s.r.o.
ROMA, s.r.o.
1.INKASNÁ A FAKTORINGOVÁ, a.s.
HMG PARTNERS, s.r.o.
M.O.C. , s.r.o.
EURO-MINERÁL, a.s.
KORYTNICA-TRADE, s.r.o.
FATRANSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE , a.s. v konkurze
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UK v Bratislave
SK NEDCOM, spol. s r.o.
TORIS, a.s. v likvidácii
EUROFORMA , spol. s r.o. v konkurze
G.B.T., a.s. v likvidácii
SLOVSTAV, spol. s r.o. v konkurze
Považské strojárne, a.s. v konkurze
a iný