Archívny servis, a.s.
Koceľova 17,
821 08, Bratislava

č. účtu:
475 4002 / 1100

IČO:
35759577

tel./fax.:
55 64 53 11 / 12

mail:
benicek@archservis.sk

Rozloha takmer 800m2
Kapacita regálov 3700m
Rezerva až 650m

ARCHÍVNY SERVIS, a.s.
Koceľova 17, 821 08 Bratislava

Ing. Vladimír Beníček, predseda predstavenstva

OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 2015/B,

č. účtu: Tatrabanka Bratislava 262 475 4002/ 1100

IČO: 35759577
IČ DPH: SK2020273321

tel./fax: +421 2 / 55 64 53 11 , 12
e-mail: benicek@archservis.sk braxton@braxton.sk
CHIRANA, a.s.  v konkurze
CHIRANA–PREMA, a.s. v konkurze,
ZDROJ SPIŠ, a.s. v úpadku
TRNAVSKÝ ZDROJ, s.r.o. v konkurze
ŠM STUPAVA - LANDOR, spol. s r.o. v konkurze
ORAVSKÉ FEROZLIATINÁRSKE ZÁVODY, a.s. v konkurze
NAFTOPROJEKT, spol. s r.o. v konkurze
DENNÍK PRÁCA, spol. s r.o. v konkurze
OTYK INVEST, s.r.o.
BS-FIN, spol. s r.o.
MG-EKO, s.r.o.
ROMA, s.r.o.
1.INKASNÁ A FAKTORINGOVÁ, a.s.
HMG PARTNERS, s.r.o.
M.O.C. , s.r.o.
EURO-MINERÁL, a.s.
KORYTNICA-TRADE, s.r.o.
FATRANSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE , a.s. v konkurze
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UK v Bratislave
SK NEDCOM, spol. s r.o.
TORIS, a.s. v likvidácii
EUROFORMA , spol. s r.o. v konkurze
G.B.T., a.s. v likvidácii
SLOVSTAV, spol. s r.o. v konkurze
Považské strojárne, a.s. v konkurze
a iný